System Wymiarowania i Księgowania Podatków TAKSER

I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU I FUNKCJE PODSTAWOWE

Przeznaczeniem programu jest obsługa ewidencji i rozliczania osób fizycznych i firm, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości, gruntów lub lasów. Jest przeznaczony do wykonywania wymiaru odpowiednich podatków na podstawie rejestru posiadłości, których składowymi mogą być: grunty, stawy, lasy (z planem i bez planu urządzenia) oraz nieruchomości.
Księgowość podatkowa jest integralnie związana z systemem wymiarowania podatków i jest przeznaczona do obsługi kont podatników. Dla każdego podatnika prowadzone jest indywidualne konto, z którym związana jest tabela rozliczenia podatnika oraz lista dokumentów księgowych dla tego konta.

Bazy podstawowe programu są umieszczone na serwerze Microsoft SQL 2000. W przypadku braku zaawansowanych wersji Microsoft SQL 2000, można korzystać z dołączonej do pakietu instalacyjnego bezpłatnej, uproszczonej wersji tego programu - silnika bazodanowego Microsoft MSDE (analogicznie jak jest to wykorzystane w popularnym programie "Płatnik").

 

  

II. SPECYFIKACJA FUNKCJONALNOŚCI

  • Rejestrowanie posiadłości (karty gospodarstwa) wraz z jej składowymi, które są przedmiotem opodatkowania, Prowadzenie list właścicieli posiadłości z określeniem rodzaju: główny właściciel, współwłaściciel równoprawny, współwłaściciel, użytkownik, dzierżawiący itp., Stosowanie i ewidencja ulg,Wymiarowanie z wydrukowaniem nakazu płatniczego, Automatyczne przekazanie danych do modułu księgowości podatkowej,Aktualizację przedmiotów opodatkowania w trakcie roku kalendarzowego z odnotowaniem daty zaistniałej sytuacji, Wprowadzanie zmian w podstawach opodatkowania (stawek podatkowych) i ewidencjonowanie tych zmian dla każdego roku podatkowego, Zakładanie i obsługa tabel przeliczeniowych, Wydruk rejestrów wymiarowych dla łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, Wydruk zestawień takich jak zestawienia podatników, dokumentów, posiadłości, gruntów, nieruchomości i lasów,

  • Przeszukiwanie danych według wybranych porządków i kryteriów.

Lista dokumentów obejmuje wiele typów dokumentów, a w szczególności :

  • Przypis podatku, Zaległość, Odsetki, Zwrot, Nadpłata, Koszty egzekucji, Koszty upomnienia, Odpis: podatku, kosztów egzekucji, kosztów upomnienia, odsetek, zaległości,

  • Zapłata: przypisu, zaległości, kosztów egzekucji, kosztów upomnienia, odsetek

Program jest w pełni sparametryzowany. Pozwala użytkownikowi konfigurować i definiować w dowolny sposób zestawienia i formularze wielokrotnego stosowania. III. WYMAGANIA SYSTEMOWE I INSTALACJA PROGRAMU1) Minimalne wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium II.
2) Program  pracuje w systemie Windows (od wersji Windows 98 począwszy).
3) Niezbędne jest zainstalowanie następujących systemowych składników dodatkowych:                        - Microsoft Framework 1.1,
- Borland DataBase Engine (BDE) w wersji przynajmniej 5.0,
- Microsoft SQL Server 2000 (w dowolnej wersji). W wersji jednostanowiskowej lub przy niewielkiej ilości stanowisk (1-3) można zastosować dołączony do zestawu instalacyjnego bezpłatny silnik bazodanowy Microsoft MSDE.W pewnych przypadkach, w trakcie instalacji powyższych składników, program instalacyjny może zażądać zainstalowania dodatkowo:- programu Microsoft Internet Explorer 6, Service Pack 1,
- MDAC (Microsoft Data Access Components) - konieczność instalacji tylko przy niektórych systemach operacyjnych (np. Windows 2000), które nie współpracowały wcześniej z Microsoft SQL Server 2000. Instalacja MSDE na komputerze stacjonarnym zapewnia wprowadzenie składników MDAC automatycznie.Wszystkie niezbędne pliki instalacyjne znajdują się w pakiecie instalacyjnym dołączonym do programu. IV. OBSŁUGA I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA PROGRAMU

Program umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników, co pozwala zdefiniować zakresy odpowiedzialności i pozwala usprawnić pracę zespołu zajmującego się systemem podatkowym.


Użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian w podstawach opodatkowania (stawek podatkowych) i ewidencjonowanie tych zmian dla każdego roku podatkowego.

Listy podatników, posiadłości oraz słowniki mogą być filtrowane za pomocą filtrów systemowych oraz filtrów użytkownika, co pozwala na szybkie wyszukiwanie danych.

 

Dla każdego podatnika łatwo jest sporządzić i sparametryzować listę posiadłości oraz utworzyć i przeglądać dane dotyczące decyzji, ulg i zwolnień.

Przeliczenie i księgowanie wymiaru odbywa się automatycznie.

 

Okno FK:

           

         Realizację wpłat umożliwiają nam opcje:
Zapłata - wskazujemy określone pozycje do zapłaty (podobnie jak w innych aplikacjach systemu Windows większą ilość pozycji zaznaczamy trzymając wciśnięty klawisz CTRL lub SHIFT oraz klikając myszką na lewym brzegu tabeli należności)

Wpłata (automat) - realizacja wpłaty całościowej